http://www.smas.dk ....................( Danmarks bedste automekanikker )
http://www.nyhavns-skipperlaug.dk ..... (new)
http://www.wotan.dk ..................( Nyhavns skib )
http://www.lottebrinch.dk ...........( Nyhavns skib )
http://www.svalan.dk ..................( Nyhavns skib )
http://www.gasen.dk ....................( Nyhavns skib )

http://www.ts-skib.dk ..................( Træskibs sammenslutningen)
http://www.thilde-holbæk.dk/
http://www.nyhavnsforeningen.dk/ ......( Nyhavnsforeningen )

http://www.dr-dyregod.dk/ ............(Danmarks bedste dyrlæge )
http://www.havet.dk ...................( Mit yndlings skib )
http://www.js-boatcharter.dk ........( god ven )
http://www.am-kringle.dk ........... (Basses bedste ven)
http://www.solvognens-venner.dk ..( Skør ven )
http://www.youtube.com/zazazoom ( Endnu en skør ven )
http://www.optimisten.org ............( spisestedet i nyhavn )
http://www.travellog.dk/anjaogsamir
http://www.sundby-dataskole.dk/ ( komputer skole )
http://www.marineservicen.dk/google/ais.html .....Danmark set fra oven
http://www.søfartshistorie.dk
Links til vejr stationer
Links til andre skibe i danmark og Udland
Links til andre venner

http://www.maritimelinks.dk

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki